Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasa 3. Liceum, technikum PDF do pobrania

Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasa 3. Liceum, technikum PDF do pobrania za darmo Kurczab Marcin, Świda Elżbieta, Kurczab Elżbieta Opis Zbiór zadań jest powiązany tematycznie z podręcznikiem do matematyki dla trzeciej klasy liceów oraz techników. Zawiera obszerny zestaw zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, który umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności matematycznych. Zbiór zadań uzupełnia materiał podręcznika oraz pozwala na uporządkowanie i powtórzenie wiadomości. Na końcu zbioru znajdują się wskazówki oraz odpowiedzi do zadań, które ułatwiają samodzielną pracę. http://www.empik.com/matematyka-zbior-zadan-zakres-podstawowy-klasa-3-liceum-technikum-kurczab-marcin-swida-elzbieta-kurczab-elzbieta,p1100053099,ksiazka-p Pozostało do pobrania – 11 książek. Pobierz:

Ponad słowami. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne PDF do pobrania

Ponad słowami. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne PDF do pobrania za darmo Chmiel Małgorzata, Kostrzewa Eliza Opis Podręcznik „Ponad słowami” w przystępny, uporządkowany sposób pomaga uczniom poznać dorobek literacko-kulturowy starożytności i średniowiecza, a także już od pierwszej klasy – kształcić umiejętności sprawdzane na maturze. Znaczącą rolę w publikacji odgrywa rozbudowany kontekst kulturowy z naciskiem na edukację filmową oraz analiza i interpretacja dzieł sztuki. Podręcznik zawiera też opracowanie zagadnień z nauki o języku wymienionych w podstawie programowej. Poznawaniu i przyswajaniu nowych treści sprzyja bardzo czytelna konstrukcja podręcznika – każdy rozdział, poświęcony danej epoce, podzielony jest na pięć bloków: O epoce, zawiera kontekst historyczny, filozoficzny i artystyczny, czyli najważniejsze informacje dotyczące nazwy, ram czasowych, tła historycznego, myśli filozoficznej oraz dokonań artystycznych danej epoki,  Teksty z epoki, obejmują starannie dobrane utwory literackie lub ich reprezentatywne fragmenty obrazujące twórczość danego okresu historii literatury,  Nauka o języku. przedstawia ważne zagadnienia językowe z podstawy programowej powiązane z omawianą epoką,  Nawiązania, prezentują współczesne, różnorodne teksty kultury, dla których inspiracją jest twórczość danej epoki,  Przygotowanie do matury, to zadania w formie samouczka dotyczące czytania ze zrozumieniem, pisania wypracowania i tworzenia wypowiedzi ustnej, tematycznie odwołujące się do epoki. http://www.empik.com/ponad-slowami-jezyk-polski-podrecznik-klasa-1-czesc-1-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-szkoly-p-chmiel-malgorzata-kostrzewa-eliza,p1116150506,ksiazka-p Pozostało do…

Biologia. Fizjologia roślin PDF do pobrania

Biologia. Fizjologia roślin PDF do pobrania za darmo Bukała Barbara Opis Atuty publikacji „Biologia. Fizjologia roślin”: zwięzłe i przystępne przedstawienie materiału w formie zagadnień, zadań i odpowiedzi z komentarzem, obszerna cześć praktyczna umożliwiająca sprawdzenie swojej wiedzy oraz kształcenie umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej, prezentacja materiału w krótkich rozdziałach usprawniająca porządkowanie wiedzy, bogaty materiał ilustracyjny ułatwiający zrozumienie i zapamiętanie wiadomości. http://www.empik.com/biologia-fizjologia-roslin-bukala-barbara,prod780290,ksiazka-p Pozostało do pobrania – 11 książek. Pobierz:

Nowe. Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 1. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania

Nowe. Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 1. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania za darmo Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam Opis Podręcznik wygodny dla nauczyciela i przystępny dla ucznia. Solidna wiedza przekazana w uporządkowany sposób. A także nowość: kilkadziesiąt stron dodatkowych materiałów maturalnych z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi m.in. tworzenia wypowiedzi ustnej. Skuteczne przygotowanie do matury! http://www.empik.com/nowe-zrozumiec-tekst-zrozumiec-czlowieka-1-podrecznik-czesc-2-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-chemperek-dariusz-kalbarczyk-adam,p1114408940,ksiazka-p Pozostało do pobrania – 11 książek. Pobierz:

Biologia. Trening przed maturą. Doświadczenia biologiczne w zadaniach PDF do pobrania

Biologia. Trening przed maturą. Doświadczenia biologiczne w zadaniach PDF do pobrania za darmo Bukała Barbara Opis Publikacja pozwala na pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych umożliwia ćwiczenie umiejętności dokumentowania obserwacji i doświadczeń, stawiania hipotez i formułowania problemów badawczych oraz wniosków z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń. Materiał podzielony na 7 rozdziałów: Budowa i funkcjonowanie komórki, Budowa chemiczna organizmów. Metabolizm komórkowy, Budowa i fizjologia bakterii, grzybów i roślin, Budowa i fizjologia zwierząt i człowieka, Genetyka i biotechnologia, Ekologia z ochroną środowiska, Ewolucjonizm. Zadania zostały dostosowane do obowiązujących wymagań z zakresu metodyki badań biologicznych około 300 zadań, do wszystkich zadań podane są odpowiedzi. http://www.empik.com/biologia-trening-przed-matura-doswiadczenia-biologiczne-w-zadaniach-bukala-barbara,p1130306396,ksiazka-p Pozostało do pobrania – 11 książek. Pobierz:

Tiger 3. Książka ucznia. Podręcznik wieloletni + CD PDF do pobrania

Tiger 3. Książka ucznia. Podręcznik wieloletni + CD PDF do pobrania za darmo Read Carol, Ormerod Mark Opis Seria podręczników do nauki języka angielskiego przeznaczona dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Kurs jest w pełni zgodny z wymaganiami podstawy programowej i odpowiednio dostosowany do zróżnicowanych możliwości edukacyjnych najmłodszych uczniów. http://www.empik.com/tiger-3-ksiazka-ucznia-podrecznik-wieloletni-cd-read-carol-ormerod-mark,p1130325744,ksiazka-p Pozostało do pobrania – 11 książek. Pobierz:

Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania

Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania za darmo Kosztołowicz Piotr, Kosztołowicz Dorota Opis „Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne” to zbiór zadań, który obejmuje wszystkie treści dotyczące chemii nieorganicznej, ujęte w obowiązującej podstawie programowej. Publikacja stanowi uzupełnienie podręcznika i została opracowana  zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015”. Książka zawiera zadania odwzorowujące zadania maturalne, które pozwalają uczniom na doskonalenie umiejętności, oswojenie się z formą egzaminu oraz skuteczne przygotowanie do matury z chemii na poziomie rozszerzonym. W samodzielnej nauce pomagają odpowiedzi do zadań z punktacją oraz wskazówkami. http://www.empik.com/chemia-pierwiastki-i-zwiazki-nieorganiczne-zadania-przedmaturalne-zakres-rozszerzony-szkola-pona-kosztolowicz-piotr-kosztolowicz-dorota,p1100000097,ksiazka-p Pozostało do pobrania – 11 książek. Pobierz:

Matura z matematyki 2018 – … Poziom podstawowy. Część 1 PDF do pobrania

Matura z matematyki 2018 – … Poziom podstawowy. Część 1 PDF do pobrania za darmo Kiełbasa Andrzej Opis Niniejsza książka powstała po dokonaniu wnikliwej analizy zadań z matur przeprowadzonych w latach 2010 − 2014 oraz analizy tego, co w kontekście egzaminu maturalnego z matematyki dla ucznia i nauczyciela jest najważniejsze, czyli wymagań szczegółowych opisanych w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego i etapów wcześniejszych. Jesteśmy przekonani, że jest to zbiór zadań kompletny, tzn. taki, w którym zarówno maturzysta stawiający sobie za cel przekroczenie progu 30%, jak i maturzysta myślący o uzyskaniu bardzo dobrego wyniku na maturze z matematyki, znajdzie dla siebie odpowiednią liczbę zadań, bez konieczności poszukiwania ich w innych pozycjach. http://www.empik.com/matura-z-matematyki-2018-poziom-podstawowy-czesc-1-kielbasa-andrzej,p1137473040,ksiazka-p Pozostało do pobrania – 11 książek. Pobierz:

Oblicza geografii 1. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania

Oblicza geografii 1. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania za darmo Malarz Roman, Więckowski Marek Opis Od pierwszych lekcji pomaga kształcić umiejętności z geografii fizycznej wymagane na egzaminie maturalnym. ćwiczy biegłość w wykonywaniu obliczeń matematyczno-geograficznych, np. w przeliczaniu skali czy określaniu odległości na mapie (samouczek Krok po kroku) pomaga zrozumieć procesy, np. endo- i egzogeniczne dzięki infografikom i sekwencyjnym ilustracjom Umożliwia rozwiązywanie zadań typu maturalnego (test maturalny, To było na maturze!) ułatwia samodzielne kompleksowe powtórzenie materiału (zamiast repetytorium) Innowacyjnym rozwiązaniem jest zamieszczenie w podręczniku kodu dostępu do aplikacji Matura-ROM, która ułatwia powtarzanie i utrwalanie wiadomości oraz dostarcza natychmiastowej informacji o stanie wiedzy ucznia. Dzięki aplikacji samodzielne przygotowanie do egzaminu maturalnego odbywa się w przyjaznej dla ucznia formie. Podręcznik dostosowano do wymogów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników. Publikacja wpisana na listę podręczników MEN dostosowanych do wieloletniego użytku. Dostępna od sierpnia 2015 r. http://www.empik.com/oblicza-geografii-1-podrecznik-zakres-rozszerzony-szkola-ponadgimnazjalna-malarz-roman-wieckowski-marek,p1114408898,ksiazka-p Pozostało do pobrania – 11 książek. Pobierz:

Biologia. Komórka PDF do pobrania

Biologia. Komórka PDF do pobrania za darmo Bukała Barbara Opis  Trzecia książka cyklu obejmującego całość materiału z biologii przedstawionego w formie zagadnień, zadań i odpowiedzi z komentarzem – zagadnienia zaprezentowane w kolejności: podstawy bioenergetyki, enzymy, uniwersalne zasady funkcjonowania szlaków metabolicznych, procesy metaboliczne dostarczające energię komórce, biosynteza substancji potrzebnych komórce, usuwanie produktów odpadowych metabolizmu komórkowego, profile metaboliczne wybranych tkanek i narządów, metabolizm komórek roślinnych przekazywanie i odbiór sygnałów w komórce, zjawisko ruchu w komórkach *materiał ujęty w krótkie rozdziały – do każdego z nich zamieszczono zadania, pozwalające na utrwalenie wiadomości – 6 testów pozwalających sprawdzić swoją wiedzę. – liczne rysunki, schematy i tabele ułatwiające przyswojenie wiadomości – odpowiedzi z komentarzem do wszystkich zadań – słownik ważniejszych terminów i indeks ułatwiający korzystanie z książki. http://www.empik.com/biologia-komorka-bukala-barbara,44163,ksiazka-p Pozostało do pobrania – 11 książek. Pobierz: